Гадаадад суралцах зөвлөгөө

Боловсролын Зөвлөгөө Мэдээллийн Төв (БЗМТ)-ийн ажилтнууд танд энэхүү “Дэлхийн Сургуулиуд Монголд-2020” онлайн боловсролын өдөрлөгт оролцогч сургуулиудад хэрхэн өргөдөл мэдүүлэх болон гадаадад суралцах шат дараалсан зөвлөгөөг үнэ төлбөргүй өгөх болно. Та info@earcmn.org болон FB/EARCMongolia фейсбүүкээр холбогдон сонирхсон асуултаа асуугаарай.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

  /  АНУ-д суралцах нь: Коммунити коллеж

АНУ-д суралцах нь: Коммунити коллеж

10/24/2020, Бямба,  Лекц танхим – 1
20.00-20.30 цагт
Илтгэгч: Эндрю Халл, Гадаад оюутны элсэлтийн албаны дэд захирал

Технологийн салбараас, өөрийн мөрөөдлийн сургуульд суралцах, АНУ-ын коммунити коллежуудын нэг болох Шорелайн коммунити коллежид өөрийн мөрөөдөлдөө хүрэхэд хэрхэн бэлтгэх талаар мэдэж аваарай.  АНУ-ын коммунити коллеж нь практик ур чадварыг ганцаарчилсан болон жижиг группээр заадаг ба анги хичээл нь оюутнуудыг шилдэг их сургуулиудад суралцахад бэлтгэдэг. Коммунити коллеж хэрхэн таны боловсролын болон ирээдүйн мэргэжлийн карьерыг эхлүүлэхийг эндээс мэдэж аваарай.

10/24/2020, Saturday,  Lecture room – 1

20.00-20.30 Study in the U.S.: Community college
Presenter: Andrew Hull
Shoreline Community College

Presenter: Andrew Hull, Associate Director of International Outreach and Admission.

From working in the tech field, to getting into your dream school, learn how community college, like Shoreline Community College, can prepare you to achieve your dreams. U.S based community colleges teach students practical skills in a small, some times one-to-one, classroom setting that prepares students for their top choice universities. Learn how a community college will be the start to your educational and career future.

Website

All Sessions By АНУ-д суралцах нь: Коммунити коллеж

Day 2
October 24, 2020 20.00-20.30
Lecture room-1