Гадаадад суралцах зөвлөгөө

Боловсролын Зөвлөгөө Мэдээллийн Төв (БЗМТ)-ийн ажилтнууд танд энэхүү “Дэлхийн Сургуулиуд Монголд-2020” онлайн боловсролын өдөрлөгт оролцогч сургуулиудад хэрхэн өргөдөл мэдүүлэх болон гадаадад суралцах шат дараалсан зөвлөгөөг үнэ төлбөргүй өгөх болно. Та info@earcmn.org болон FB/EARCMongolia фейсбүүкээр холбогдон сонирхсон асуултаа асуугаарай.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

1868

Үүсгэн байгуулагдсан/Since

АНУ

Улс/Country

Тэтгэлэг

Merit

Шууд холбогдох

2020.10.23-24-ний 18.00-22.00 цагийн хооронд элсэлтийн албаны ажилтантай шууд холбогдох боломжтой. Манай орчуулагч ажилтан нар сургууль бүрт өдөрлөгийн турш онлайн байх тул сонирхсон асуултаа асуух боломжтой.

Танилцуулга товхимол/Viewbook (PDF)

Миннесто мужын их сургуульд 95 гаруй орноос 1,300 гаруй гадаадын оюутан суралцдаг.

Виртуал аялал/Virtual tour

Энэхүү сургуульд очиж үзсэн мэт сэтгэгдэл төрүүлэх болно.

mankato.mnsu.edu

Minnesota State University, Mankato .

Миннесота мужийн их сургуулиас оюутан та бүгдийг урьж байна!

Гадаад оюутныг амжилттай суралцах нөхцөлийг бүрдүүлсэн оюутны хотхонтой. Том их сургуулийн бүх ашиг тус, нөөц бололцоотой яг тохирсон хэмжээтэй сургууль. Таны мэдэхийг хүсэх зүйлд тусгайлан анхаарах болно.

Миннесота мужийн их сургууль нь 95 гаруй орноос 1,300 гаруй гадаадын оюутан суралцдаг. Энэхүү олон талт соёлын уур амьсгал нь  Миннесота мужийн их сургуулийг глобал үзэл санаа, бодит шийдэл,  сурч боловсрох, амьдрахад ер бусын газар болоход дэмжлэг болдог.


MINNESOTA STATE UNIVERSITY, MANKATO WELCOMES AND VALUES INTERNATIONAL STUDENTS!

Discover a campus and community that supports international students with the resources to be successful. A school that’s just the right size with all the benefits and resources of a large university. Receive personal attention on a campus you can truly get to know. 

Minnesota State University, Mankato proudly hosts more than 1,300 international students from more than 95 nations. This diverse and multi-cultural atmosphere fosters the global ideas and real-world solutions that make Minnesota State University, Mankato such an extraordinary place to study, learn and live.

Түгээмэл хөтөлбөр

 • Нисэх 
 • Мэдээллийн технологи
 • Инженер
 • Сувилахуй
 • Бизнес

Popular programs

 • Aviation
 • IT
 • Engineering
 • Nursing
 • Business

Олгож буй зэрэг

 • Associate’s
 • Бакалавр
 • Магистр
 • MBA
 • Ed.D., Psych.D.

Degrees

 • Associate’s
 • Bachelor’s
 • Master’s
 • MBA
 • Ed.D., Psych.D.
Магадлан итгэмжлэл AccreditationHLC, ABET, AACSBОюутны тоо /Students number~15,000
Анги дүүргэлт
/Average class size
20Суралцах зардал (1 жилийн)
/Estimated cost (per a year)
Tuition & Fees: $9438
Total I-20 Cost: $23,959
Гадаадын хэдэн орны оюутантай
/Students represented by countries
95 Сургуульд тэнцэгчдийн хувь
Graduation rate
Шаардлагад хүрсэн оюутанд элсэлтийн баталгаа өгдөг
Guaranteed Admissions for those that meet the requirements
Суралцах салбар, мэргэжил
/Areas of Study
130+ Бакалавр/Bachelors Programs;
90 Магистр/Master’s Programs
Элсэлтийн шалгалт/
English proficiency
IELTS: Band 5.5+, TOEFL: 61+, ELS: Level 112
Жил бүр олгодог тэтгэлэг
/Annual financial aid
Шинээр элсэгч Бакалавр бүх оюутан сургалтын тэтгэлэг авдаг. Магистрын зэргийн оюутнууд мужийн сургалтын төлбөрөөр сурдаг.
100% of incoming undergraduate international students receive scholarship; graduate students receive in-state tuition
Материал хүлээн авах эцсийн хугацаа
/Application deadline
Намрын семестр/Fall:-6/15; Хаврын семестр/Spring- 10/15

ИЛТГЭЛ/PRESENTATION

Илтгэгч: Алисса Морсон, Стратегийн харилцаа холбоо болон элсэлтийн албаны дэд захирал
Сэдэв: АНУ-д суралцах нь: Эрүүл мэндийн чиглэл
Хэзээ: 10 дугаар сарын 23,  22.00 – 22.30 цагт (УБ цагаар)
Хаана: Лекцийн танхим – 1
—————————————————–
Presenter: Alissa Morson, Assistant Director for Strategic Communication & Recruitment
Topic: Study in the U.S.: Health program
When: Oct 23  @22.00-22.30 (UB Time)
Where: Lecture hall – 1

 


Танилцуулаг товхимол/Viewbook (PDF)

Тэтгэлэг/Scholarship .

Merit (сурлагын амжилт)/assistantship сургалтын тэтгэлэг (Бакалавр, Магистр)
Спортын тэтгэлэг (Бакалавр) Merit scholarships available for international undergraduate students
Athletic scholarships available for international undergraduate students
Merit scholarships/assistantships available for international graduate students

Сургуулийн амьдрал

Зураг .

Сургуулийн амьдрал

Видео .

Welcome to Our University

Холбогдох хаяг: .

Alissa Morson
Ass't Director for Strategic Communication & Recruitment
alissa.morson@mnsu.edu